EmailFacebookLinkedIn

Thema Veiligheid

Jouw veiligheid voorop

Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit tijdens het werk. Werkdruk, deadlines, oude gewoontes, routine, groepsdruk en gemak mogen daar nooit verandering in brengen. Toch kan het belang van veiligheid in de praktijk wel eens uit het oog worden verloren. Daarom besteden wij veel aandacht aan jouw veiligheid. Door je vooraf goed te informeren over de inhoud van de werkzaamheden, de mogelijke risico's die het werk met zich mee brengt en hoe je deze risico's zo veel mogelijk kunt beperken of bij voorkeur helemaal kunt uitsluiten. Maar ook door tijdens jouw werkzaamheden contact te houden over jouw gevoel voor veiligheid en actie te ondernemen als er aandachtspunten worden vastgesteld om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

VCU gecertificeerd
Multicraft is sinds 2007 gecertificeerd voor de VCU (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties). Dat betekent dat de aandacht voor veiligheid in al onze processen en procedures is verankerd en dat er regelmatig interne en externe audits worden uitgevoerd om te controleren of dit veiligheidsbewustzijn ook consequent in de praktijk wordt gebracht.

Samen zorgen voor jouw veiligheid 
Om jouw veiligheid te kunnen borgen, is het belangrijk dat Multicraft, de opdrachtgever en jijzelf goed samenwerken, duidelijk met elkaar communiceren en direct actie ondernemen als de veiligheid niet optimaal is. Laat het ons dus vooral weten als je vragen hebt m.b.t. veiligheidsinstructies, suggesties ter verbetering hebt of als jouw ideeën of klachten onvoldoende gehoor krijgen bij de opdrachtgever. Wij treden graag in overleg met jou en de opdrachtgever om de juiste veiligheidsmaatregelen af te spreken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
In overleg met de opdrachtgever regelt Multicraft de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, - kleding, -helmen, -brillen en gelaatschermen, maar ook aan meer specialistische PBM's. Heb je vragen over de beschikbaarheid, het gebruik of het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen? Laat het ons dan weten!

Meld een Bedrijfsongeval

Meld het direct bij ons als je via Multicraft werkt en betrokken bent (geweest) bij een bedrijfsongeval, maar ook bij een bijna-ongeval of een onveilige situatie. Door samen goed te bekijken wat er fout ging, kunnen we de juiste acties ondernemen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken en de oorzaak nader onderzoeken om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Neem contact op met jouw vaste contactpersoon bij Multicraft of rechtstreeks met onze veiligheids- en gezondheidscoördinator via hrm@multicraft.nl. Je kunt alvast het incidentenformulier invullen, zodat de omstandigheden en details van de onveilige situatie goed worden vastgelegd en de juiste conclusies kunnen worden getrokken voor maatregelen om herhaling te voorkomen. We treden bij veel situaties ook in overleg met een externe veiligheidskundige voor advies over de juiste oplossingen.

Je kunt het incidentenformulier openen en opslaan door te klikken op de afbeelding hiernaast of via deze link. Wij ontvangen het ingevulde formulier graag per e-mail en zullen dan zo snel mogelijk persoonlijk contact met je opnemen om het formulier samen door te nemen, verder aan te vullen en te evalueren. Natuurlijk kun je ook op de vestiging langskomen. 

Meld het direct bij ons als je via Multicraft werkt en betrokken bent (geweest) bij een bedrijfsongeval, maar ook bij een bijna-ongeval of een onveilige situatie. Door samen goed te bekijken wat er fout ging, kunnen we de juiste acties ondernemen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken en de oorzaak nader onderzoeken om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Neem contact op met jouw vaste contactpersoon bij Multicraft of rechtstreeks met onze veiligheids- en gezondheidscoördinator via hrm@multicraft.nl. Je kunt alvast het incidentenformulier invullen, zodat de omstandigheden en details van de onveilige situatie goed worden vastgelegd en de juiste conclusies kunnen worden getrokken voor maatregelen om herhaling te voorkomen. We treden bij veel situaties ook in overleg met een externe veiligheidskundige voor advies over de juiste oplossingen.

Je kunt het incidentenformulier openen en opslaan via deze link. Wij ontvangen het ingevulde formulier graag per e-mail en zullen dan zo snel mogelijk persoonlijk contact met je opnemen om het formulier samen door te nemen, verder aan te vullen en te evalueren. Natuurlijk kun je ook op de vestiging langskomen. 

Laatste Minuut Risico Analyse LMRA

Door een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit te voeren voor je aan je werkzaamheden begint, kun je een snel controleren of de veiligheid op jouw werkplek in orde is. Het doel van deze check is het tijdig ontdekken van gevaren en het uitsluiten van risico's door direct maatregelen te nemen om jouw veiligheid en de veiligheid van jouw collega's te bewaken. Op deze manier kunnen onveilige situaties/handelingen en ongevallen gezamenlijk worden voorkomen. Lees de LMRA daarom goed door en pas de analyse zelf standaard toe bij het betreden van jouw (nieuwe) werkplek en wanneer je je voorbereid om een (nieuwe) opdracht of taak uit te voeren.

Signaleer je een onveilige situatie of handeling en kun je zelf geen maatregelen nemen die de veiligheid garanderen? Bespreek dit dan direct met je leidinggevende. Wanneer de werksituatie niet veilig is, is dit een goede reden om het uitvoeren van de taak uit te stellen en in overleg te treden totdat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om jouw veiligheid te zeker te stellen. Natuurlijk kun je ook de hulp van Multicraft inschakelen bij vragen over onveilige situaties of handelingen, de LMRA of veiligheidsinstructies van het inlenende bedrijf. Samen met jou en de inlener zorgt Multicraft graag voor jouw veiligheid tijdens het werk.

Handig om altijd een LMRA kaartje op zak te hebben?
Vraag deze dan aan via hrm@multicraft.nl. Wij sturen het LMRA-kaartje dan per post naar je toe. Natuurlijk kun je het kaartje ook op komen halen op onze vestiging.

Heb je Vragen?

Heb je vragen over veiligheid op de werkvloer? Neem vooral contact met ons op! We helpen je graag verder.

Margot van der Wal

Veiligheids- en gezondheidscoördinator

075 - 631 18 21 / hrm@multicraft.nl

Margot