EmailFacebookLinkedIn

Gecertificeerd voor de NEN 4400-1 (SNA)

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1. 

Gecertificeerde uitleners bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden wij onze opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. 

Meer weten over de NEN 4400-1? Bekijk dan de website van de Stichting Normering Arbeid: www.normeringarbeid.nl

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Wanneer inleners zaken doen met een uitzendbureau met een geldig NEN 4400-1 certificaat, in combinatie met een betaling op de g-rekening, zijn zij volledig te gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid. Multicraft verzorgt voor alle inleners dat er standaard aan de voorwaarden voor deze vrijwaring wordt voldaan.

Gecertificeerd voor de VCU

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). 

Er is ook een Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringsbureaus en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar: 

  • opdrachtgevers die VCA opleggen; 
  • bedrijven met een VCA-certificaat. 

Meer weten over de VCU? Bekijk dan de website www.vca.nl/diplomas-certificaten/vcu

Lid van de NBBU

Sinds 1998 is Multicraft uitzendbureau lid van de NBBU. 

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Voor leden van de NBBU gelden de NBBU-cao van Uitzendkrachten en de NBBU-cao voor Vaste medewerkers.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houdt de NBBU cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

Meer weten over de NBBU? Bekijk dan de website www.nbbu.nl.

WKA-verklaringen Belastingdienst

De belastingdienst geeft periodiek een verklaring van goed betalingsgedrag af. Deze verklaring is belangrijk in verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid. Multi Craft verstrekt de verklaring 3-maandelijks aan al onze opdrachtgevers.

StiPP pensioen

Voor de uitzendbranche geldt een verplicht pensioen bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor alle uitzendkrachten van Multicraft Uitzendbureau die aan de voorwaarden voldoen, wordt het StiPP-pensioen opgebouwd en afgedragen. 

Meer weten over de NBBU? Bekijk dan de website www.stippensioen.nl

Gecertificeerd voor de NEN 4400-1 (SNA)

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1. 

Gecertificeerde uitleners bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden wij onze opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. 

Meer weten over de NEN 4400-1? Bekijk dan de website van de Stichting Normering Arbeid: www.normeringarbeid.nl

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Wanneer inleners zaken doen met een uitzendbureau met een geldig het NEN 4400-1 certificaat in combinatie met een betaling op de g-rekening, zijn zij volledig te gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid. Multicraft verzorgt  voor alle inleners dat er standaard aan de voorwaarden voor deze vrijwaring wordt voldaan.

Gecertificeerd voor de VCU

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). 

Er is ook een Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringsbureaus en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar: 

  • opdrachtgevers die VCA opleggen; 
  • bedrijven met een VCA-certificaat. 

Meer weten over de VCU? Bekijk dan de website www.vca.nl/diplomas-certificaten/vcu

Lid van de NBBU

Sinds 1998 is Multicraft uitzendbureau lid van de NBBU. 

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Voor leden van de NBBU gelden de NBBU-cao van Uitzendkrachten en de NBBU-cao voor Vaste medewerkers.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houdt de NBBU cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

Meer weten over de NBBU? Bekijk dan de website www.nbbu.nl.

WKA-verklaringen Belastingdienst

De belastingdienst geeft periodiek een verklaring van goed betalingsgedrag af. Deze verklaring is belangrijk in verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid. Klik hier voor de meest recente WKA-verklaring voor Multi Craft BV.

StiPP pensioen

Voor de uitzendbranche geldt een verplicht pensioen bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor alle uitzendkrachten van Multicraft Uitzendbureau die aan de voorwaarden voldoen, wordt het StiPP-pensioen opgebouwd en afgedragen. 

Meer weten over de NBBU? Bekijk dan de website www.stippensioen.nl