Tips opstellen CV

Curriculum Vitae (CV) betekent ‘levensloop’. Het is een overzicht van je persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaring, kennis en vaardigheden. Het doel is om te laten zien wat je in het verleden hebt gedaan en welke kwaliteiten je in huis hebt, zodat een werkgever snel kan zien of je in aanmerking komt voor een bepaalde vacature.

Met je CV kun je jezelf ‘verkopen’ aan een nieuwe werkgever. Het is als ware een soort 'advertentie', een onderdeel van je reclamecampagne dat tot doel heeft je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij voor hem erg interessant bent. Het is dan ook de moeite waard om veel aandacht te besteden aan het opstellen van je eigen CV!

Klik op de onderstaande onderdelen om direct naar dit onderdeel te gaan:

Wat kun je in het CV vermelden?
     - Persoonlijke gegevens
     - Opleidingen
     - Werkervaring
     - Taalvaardigheid en PC-vaardigheid
     - Hobby’s
     - Eigenschappen
     - Overige relevante informatie
Hoe kun je een goede indruk achterlaten met je CV?
 
Wat kun je in het CV vermelden?
 

Persoonlijke gegevens
In het eerste deel van het CV dienen je persoonlijke gegevens kort en bondig te zijn weergegeven, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.

Terug
 
Opleidingen
Vervolgens noteer je de relevante opleidingen, cursussen en trainingen die je hebt gevolgd. Vermeld daarbij steeds zo concreet mogelijk in welke periode je die opleiding, cursus of training hebt gevolgd en of je de bijbehorende diploma's, certificaten en getuigschriften hebt behaald.

Vaak is het ook interessant voor de werkgever om te weten bij welk instituut je de opleiding hebt gevolgd, hoe lang het certificaat geldig is, welke vakken of onderdelen je hebt gevolgd, welke stages je hebt gelopen en wat voor eindproject of eindscriptie je hebt gemaakt.

Voorbeeld opmaak:
2012 - 2016 Opleiding: Tweede Elektromonteur
  Instituut: ROCvA
  Specialisatie: MEI 
  Resultaat: Diploma behaald
  Overige info: VCA-B behaald, geldig tot 2025
Let op!
Zet je opleidingen en werkervaring altijd in omgekeerd chronologische volgorde! Oftewel: begin met je laatste opleiding/werkervaring en ga daarna steeds een stapje terug tot aan je eerste studie/baan.

Terug
 
Werkervaring
Vermeld daarna welke werkervaring je hebt opgedaan. Ook uitzendwerk, stages en vakantiewerk kunnen relevant zijn. Probeer ‘gaten’ in je CV te voorkomen. Geef aan waarom je niet hebt gewerkt, als er in een periode op je CV geen werkervaring vermeld staat.

Geef bij iedere werkervaring de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, de periode waarin je gewerkt hebt, de functie en een duidelijk functieomschrijving/takenpakket aan.

Januari 2013 - heden Bedrijf: Blokkendoos BV te Zaandam  
  Functie: Receptioniste  
  Taken: Ontvangen van gasten, aannemen en doorverbinden van 
telefoongesprekken, invoeren van urenregistratie, postverwerking
ondersteunen van afdelingssecretaresse met licht administratief
werk en dagelijks verzorgen van de lunch.
 


                              
Terug
 
Taalvaardigheid en PC-vaardigheid
Geef, indien relevant, aan hoe je taalvaardigheid is. Begin de rij altijd met Nederlands en Engels. Vul de rij daarna eventueel aan met andere talen die je beheerst. Geef bij iedere taal aan hoe je spreekvaardigheid is en hoe je schrijfvaardigheid is.

Voorbeeld opmaak:
Nederlands: Spreekvaardigheid uitstekend
  Schrijfvaardigheid uitstekend
Engels: Spreekvaardigheid goed
  Schrijfvaardigheid voldoende


Je kunt ook je PC-vaardigheid op het CV vermelden. Geef in dat geval met welke softwareprogramma’s je kunt werken (Word, Excel, Outlook, e.d.) en hoe goed je de verschillende programma’s beheerst.

Terug
 
Hobby’s
Het vermelden van hobby’s geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid. Als je ervoor kiest om een aantal hobby’s op je CV te vermelden, zorg er dan voor dat het een kort en bondig overzichtje is.

Terug
 
Karaktereigenschappen
Ook kun je in je CV een opsomming van enkele sterke eigenschappen van jezelf in de vorm van een profielschets opnemen. Op deze manier geef je de werkgever inzicht in jouw kwaliteiten en kun je ook aangeven aan welke karaktereigenschappen jij zelf waarde hecht.

Gebruik hiervoor steekwoorden als: accuraat, betrouwbaar, punctueel, spontaan, harde werker...

Terug
 
Overige relevante informatie
Tenslotte kun je het CV afsluiten met enkele relevante zaken die je nog aan het CV toe wilt voegen, zoals:
- Of je in het bezit bent van een rijbewijs;
- Hoe je naar je werk reist (in bezit van eigen auto, per openbaar vervoer, e.d.)
- Dat je vrijwilligerswerk doet bij bijvoorbeeld een sportvereniging,
- E.d.

Terug
 
Hoe kun je een goede indruk achterlaten met je CV?
 

Een goed CV moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het CV mag niet te lang zijn

Zorg dat je CV niet langer is dan 2 A4’tjes. Als je complete CV te lang is, kun je proberen je te beperken tot de meest relevante zaken. Aan de onderzijde van het CV kun je altijd verwijzen naar een uitgebreider CV, dat op verzoek kan worden toegezonden.

2. Het CV mag geen spel- en grammaticafouten bevatten

Om te voorkomen dat er spel- en grammaticafouten in je CV terechtkomen, kun je natuurlijk gebruik maken van de spellingscontrole op je computer. Vertrouw hier echter nooit volledig op! Laat je CV altijd nalezen door iemand anders. Omdat je zelf geconcentreerd bezig bent geweest met het CV en de inhoud ervan bijna uit je hoofd kent, lees je zelf gemakkelijk over fouten heen.

3. Het CV moet relevante informatie bevatten voor de betreffende vacature

Het is een misvatting om te denken dat je CV een standaarddocument is. Pas je CV voor iedere sollicitatie aan. Natuurlijk houdt je je hierbij aan de werkelijkheid, maar door bepaalde aspecten extra te belichten, kun je jezelf beter onder de aandacht brengen bij die specifieke werkgever. Zorg er daarbij voor dat je CV goed aansluit bij de wensen en eisen die bij de betreffende vacature van toepassing zijn.

4. Het CV moet duidelijk leesbaar zijn en een goede lay-out hebben

Tips voor verbeteren leesbaarheid:
• Typ je CV altijd netjes uit;
• Gebruik geen volzinnen, maar beschrijf zaken puntsgewijs (kort en bondig);
• Gebruik geen afkortingen.

Tips voor verbeteren lay-out:
• Kies voor een strakke vormgeving van het CV. De werkgever moet in één oogopslag een goed beeld hebben van je kwaliteiten;
• Maak goed gebruik van kopjes, zodat de onderdelen van het CV duidelijk van elkaar gescheiden zijn;
• Wees consequent en maak goed gebruik van vetgedrukte letters voor de meest relevante zaken zoals de naam van de opleidingen en je functies te benadrukken;
• Beschrijf maar één zijde van het papier en zet op iedere pagina een paginanummering.

5. Het CV moet volledig zijn

Probeer ‘gaten’ in je CV zoveel mogelijk te voorkomen. Komen er perioden in het CV voor waarin je geen werkervaring hebt opgedaan en geen opleiding hebt gevolgd? Geef hier dan een verklaring voor, zoals rondreis , militaire dienst, huisvrouw, gezorgd voor kinderen, etc. Een werkgever zal namelijk altijd willen weten wat je gedaan hebt in het tijdsbestek dat je niet hebt vermeld.

Tenslotte een laatste tip:

Je CV is jouw visitekaartje. Hiermee breng je jezelf onder de aandacht van potentiële werkgevers. Je mag jezelf dus best aanprijzen. Laat zien waar je goed in bent en waarom juist jij in aanmerking komt voor die baan!

Wees dus niet te bescheiden, maar overdrijf ook niet! Je CV moet een weergave van de werkelijkheid zijn. Ben je te overmoedig geweest, dan zul je tegen moeilijke vragen aanlopen tijdens het sollicitatiegesprek!

Wij wensen je veel succes bij het opstellen van je CV!

Kun je nog hulp gebruiken? Bekijk dan ons voorbeeld CV. Je kunt ook gebruik maken van ons invul CV. In het invul CV kun je achter de kopjes snel en gemakkelijk je persoonlijke gegevens invoeren, zodat je binnen korte tijd een goed opgebouwd CV in handen hebt.

Download voorbeeld CV
Download invul CV


Terug
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten