Fasensysteem

Wanneer je als uitzendkracht voor Multicraft Uitzendbureau werkt, geldt het fasensysteem van de NBBU CAO voor uitzendkrachten. Hieronder leggen wij kort en bondig uit wat het fasensysteem is en wanneer je ermee te maken krijgt als je aan de slag gaat als uitzendkracht.

Het fasensysteem is kernachtig te beschrijven als een aaneenschakeling van fasen die je doorloopt door als uitzendkracht te werken. Hoe verder je in de fasen groeit, hoe meer zekerheid en rechten je opbouwt.

Klik op de onderstaande onderdelen om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:
Als je begint met uitzendwerk of het uitzendwerk een tijdje onderbroken is geweest, kom je terecht in fase 1.
 
Fase 1
Fase 1 duurt 26 gewerkte weken. Hierbij tellen dus alleen de weken, waarin je via hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, mee. Hoeveel uur je in een week werkt, is hierbij niet van belang. Dit betekent dat als je iedere week minimaal 1 uur werkt, fase 1 na 6 maanden (26 weken) volledig is doorlopen. De fase kan langer duren als je niet iedere week werkt, want alleen de gewerkte weken tellen mee voor de optelling van de 26 weken van fase 1.

Het is ook niet van belang of je voor dezelfde of meerdere opdrachtgevers werkt via het uitzendbureau. Als je echter gaat werken voor een ander uitzendbureau, begint de telling van de fasen opnieuw. De telling vangt ook opnieuw aan bij het begin van fase 1, als je langer dan 26 aaneengesloten weken (6 kalendermaanden) niet via het uitzendbureau hebt gewerkt.

Wanneer je 26 weken hebt gewerkt zonder een te lange onderbreking, vangt automatisch fase 2 aan.

Terug
 
Fase 2
Fase 2 duurt 52 gewerkte weken.

In fase 2 gelden dezelfde regels als in fase 1 en bouw je bovendien automatisch een StiPP-pensioen op (als je 21 jaar of ouder bent). Omdat ook in deze fase alleen de gewerkte weken meetellen, is de duur van de fase afhankelijk van de continuïteit van het uitzendwerk. Als je iedere week werkt, duurt fase 2 1 kalenderjaar. Ook in fase 2 geldt dat je weer opnieuw start aan het begin van fase 1, na een onderbreking van 26 aaneengesloten weken of langer.

Terug
 
Uitzendbeding
In fase 1 en fase 2 geldt het uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat zowel de opdrachtgever als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst op ieder gewenst moment kan beëindigen. Er geldt dus geen opzegtermijn.

In het kort kan het uitzendbeding worden samengevat met de volgende 4 regels:
1. Einde opdracht is einde uitzendovereenkomst;
2. Ziekte is einde uitzendovereenkomst;
3. Uitzendkracht en opdrachtgever kunnen de uitzendovereenkomst op elk moment beëindigen;
4. Alleen voor de gewerkte uren wordt salaris ontvangen en reserveringen opgebouwd.

Terug 

Fase 3
In fase 3 is er niet langer sprake van het uitzendbeding. Je hebt vanaf deze fase recht op arbeidscontracten voor bepaalde tijd bij het uitzendbureau. Dat betekent dat je gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst recht hebt op een vast loon per week (op basis van een vast aantal uren). Als je ziek wordt of er geen werk meer voor je is bij de opdrachtgever, heeft het uitzendbureau een loondoorbetalingplicht. Voordat wordt besloten om verder te gaan naar fase 3, moet het uitzendbureau er dus zeker van zijn dat er voldoende werk voor je is.

In fase 3 mogen er maximaal 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten in een periode van maximaal 4 jaar. Er geldt hierbij geen minimumduur per contract.

Ook in fase 3 geldt dat als je minimaal 26 aaneengesloten weken niet via het uitzendbureau werkt, je weer terechtkomt aan het begin van fase 1. 

Terug
 
Fase 4
Wanneer fase 3 volledig is doorlopen, kun je verder werken in fase 4. In deze fase ben je voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau zorgt ervoor dat er voldoende werk voor je is.

Terug
 
Onderbrekingen
Wanneer een uitzendkracht in fase 1, fase 2 of fase 3 gedurende minimaal 26 aaneengesloten weken (6 kalendermaanden) niet voor Multicraft heeft gewerkt, begint de telling weer vooraan, aan het begin van fase 1. 

Terug
 
Aan de bovenstaande uitleg kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een gedetailleerde uitleg van het fasensysteem verwijzen wij je naar de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (www.nbbu.nl).
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten