Volledige vrijwaring inlener per 1-1-2013

Volledige vrijwaring inlener per 1-1-2013 Wij hechten veel belang aan de betrouwbaarheid van onze dienstverlening voor zowel onze flexkrachten als onze inleners en opdrachtgevers. Deze betrouwbaarheid wordt bevestigd door onze kwaliteitskeurmerken, zoals het NEN 4400-1 certificaat (SNA), NBBU-lidmaatschap, de WKA-verklaring en het VCU-certificaat. Deze kwaliteitskeurmerken geven onze inleners en opdrachtgevers inzicht in de wijze waarop wij met het goed werkgeverschap jegens onze flexkrachten en onze dienstverlening omgaan. De genoemde keurmerken geven een goede indicatie van een bonafide uitzendonderneming, maar boden tot voor kort geen zekerheid. Deze zekerheid met betrekking tot onze betrouwbaarheid willen wij onze inleners en opdrachtgevers echter wel bieden!

Daarom zijn wij verheugd over de nieuwe regelingen die vanaf 1 juli 2012 van kracht zijn:

  • Het NEN 4400-1 certificaat (SNA) van Multicraft geeft onze inleners, in combinatie met een deelbetaling op onze g-rekening , vanaf 1 juli vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid voor het volledige factuurbedrag;
  • Daarnaast is de registratieplicht die eveneens vanaf 1 juli van toepassing is, een goede stap in de bestrijding van malafide praktijken bij de inzet van flexkrachten.

Wij regelen het voor u!

Vanaf 1 januari 2013 verzorgt Multicraft voor al haar inleners en opdrachtgevers dat er direct aan de voorwaarden voor de volledige vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid en de registratieplicht wordt voldaan bij het inlenen van personeel via Multicraft.

Via deze link vindt u meer informatie over de nieuwe regelingen voor inleners (met onder meer handige folders van Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de Belastingdienst) en lichten wij toe welke acties Multicraft onderneemt om de volledige vrijwaring voor inlener bij het inlenen van personeel via Multicraft te waarborgen.

Weet met wie u zaken doet!

Het team van Multicraft zet zich volledig in om onze inleners correct en tijdig voor te lichten over de nieuwe regelgeving voor inleners en het onze inlener zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun administratie hierop aan te passen. Door de toenemende inspanningen van de politiek en de uitzendbranche om malafide uitzendondernemingen op te sporen, aan te pakken en uit de branche te weren, wordt het belang van de keuze voor een geregistreerd en gecontroleerd bureau steeds belangrijker voor inleners. Wij raden u dan ook aan om goed op te hoogte te zijn van de kwaliteitskeurmerken in de uitzendbranche. Meer informatie over de kwaliteitskeurmerken van Multi Craft BV vindt u via deze link.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande of over de mogelijkheden van Multicraft?
Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord!

Onze contactgegevens

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten