Positieve audit NEN 4400-1 certificering

Positieve audit NEN 4400-1 certificering Op 6 december 2012 heeft de jaarlijkse audit voor de NEN 4400-1 certificering plaatsgevonden. Deze audit is positief verlopen. Het NEN 4400-1 certificaat van Multi Craft BV is op basis van deze audit voortgezet tot de volgende audit in december 2013.

U vindt het NEN 4400-1 certificaat van Multi Craft BV bij de downloads op deze website. Het NEN 4400-1 certificaat is geldig in combinatie met een actuele vermelding in register van SNA.

Wat houdt het NEN 4400-1 certificaat van de Stichting Normering Arbeid (SNA) in?


Multicraft Uitzendbureau bewijst met dit keurmerk onder andere dat de (personeels)administratie op orde is, dat er op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaald zijn en dat onze flexkrachten gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden wij onze inleners voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Vanaf 1 juli 2012 bestaat de mogelijkheid voor inleners om zich, door zaken te doen met een uitzendbureau met een geldig het NEN 4400-1 certificaat in combinatie met een betaling op de g-rekening, volledig te vrijwaren voor de inlenersaansprakelijkheid. Multicraft verzorgt per 1 januari 2013 voor alle inleners dat er standaard aan de voorwaarden voor deze vrijwaring wordt voldaan. Lees hierover meer via deze link.

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten