Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Wij hechten veel belang aan de betrouwbaarheid van onze dienstverlening voor zowel onze flexkrachten als onze inleners en opdrachtgevers. Deze betrouwbaarheid wordt bevestigd door onze kwaliteitskeurmerken, zoals het NEN 4400-1 certificaat (SNA), NBBU-lidmaatschap, de WKA-verklaring en het VCU-certificaat. Deze kwaliteitskeurmerken geven onze inleners en opdrachtgevers inzicht in de wijze waarop wij met het goed werkgeverschap jegens onze flexkrachten en onze dienstverlening omgaan. De genoemde keurmerken geven een goede indicatie van een bonafide uitzendonderneming, maar boden tot voor kort geen zekerheid. Deze zekerheid met betrekking tot onze betrouwbaarheid willen wij onze inleners en opdrachtgevers echter wel bieden!
  • Het NEN 4400-1 certificaat (SNA) van Multicraft geeft onze inleners, in combinatie met een deelbetaling op onze g-rekening , vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid voor het volledige factuurbedrag;
  • Daarnaast is de registratieplicht een goede stap in de bestrijding van malafide praktijken bij de inzet van flexkrachten.

Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwe regelingen en lichten wij tevens de acties, die Multicraft onderneemt om de risico’s voor bedrijven bij het inlenen van personeel via Multicraft uit te sluiten, nader toe:

Volledige vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Wanneer u personeel inleent bij een uitzend- of detacheringsbureau en dit bureau de loonheffingen en btw niet correct afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld op grond van de inlenersaansprakelijkheid. Deze inlenersaansprakelijkheid geldt voor de niet-afgedragen loonheffingen en btw en dit bedrag kan bovendien door de Belastingdienst worden verhoogd met invorderingsrente en andere kosten. Vanzelfsprekend is dit risico zeer onwenselijk, doch noodzakelijk om malafide praktijken in de uitzendbranche aan te kunnen pakken.

Vanaf 1 juli 2012 is de regeling van de Belastingdienst voor volledige vrijwaring van inleners ingegaan. Deze regeling maakt het voor bonafide uitzendondernemingen mogelijk om dit risico bij inleners weg te nemen. Leent u personeel in bij een bureau dat is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA)? Dan bent u gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als u aan de hierna genoemde voorwaarden voldoet en 25% van het factuurbedrag op de g-rekening hebt gestort (of 20% bij verlegging van de btw).

De overige voorwaarden voor de volledige vrijwaring voor u als inlener zijn:

  • U dient de Belastingdienst op verzoek direct inzicht te kunnen geven in de gegevens van inlening, manurenregistratie en de betalingen;
  • U dient het factuurnummer te vermelden bij de betaling;
  • Het burgerservicenummer (BSN) van de ingeleende werknemer dient bij u bekend te zijn;
  • U kunt de identiteit van ingeleende werknemers aantonen en u kunt (indien van toepassing) aantonen dat de werknemer een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft. 
Multicraft draagt er in verregaande mate zorg voor de onze inleners gemakkelijk aan de voorgenoemde voorwaarden kunnen voldoen door aanlevering van de juiste documenten voorafgaand aan de 1e werkdag van een nieuwe flexkacht en een aangepaste opbouw van de factuur. Als inlener voldoet u daardoor direct aan de gestelde voorwaarden.

Veelgestelde vraag: “Mag onze organisatie wel betalingen verrichten naar een g-rekening?”

Betaling op de g-rekening mag door ieder bedrijf worden toegepast! Dit is dus niet branche- of sector afhankelijk, zoals dit wel het geval is bij de btw-verleggingsregeling.

Klik op de link om de folder ‘Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening personeel’ en de brief 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening personeel', uitgaven van de Belastingdienst, te openen. In deze folder vindt u meer informatie over de inlenersaansprakelijkheid en de mogelijkheid om u volledig te vrijwaren.

Multicraft regelt het voor u!

Op alle facturen van Multi Craft BV wordt een vaste verdeling van het factuurbedrag  toegepast volgens voorgenoemde richtlijnen van de Belastingdienst. Dit betekent dat onze inleners voortaan op alle facturen het factuurbedrag (inclusief btw) opgesplitst terugvinden in een bedrag van 75% (te betalen op de reguliere bankrekening) en een bedrag van 25% (te betalen op de g-rekening). Wanneer de inlener de betaling volgens deze splitsing verricht en de inlener tevens aan de overige gestelde voorwaarden voldoet, bent u volledig gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid.

Multi Craft BV draagt er zorg voor dat de factuur aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor de volledige vrijwaring voldoet, te weten:

  • Vermelding nummer of kenmerk van de overeenkomst;
  • Vermelding van het tijdvak;
  • Vermelding van omschrijving of kenmerk van het werk. 

Bij het onderdeel 'Handige downloads' op deze website vindt u altijd de recente WKA-verklaring en het NEN 4400-1 certificaat van Multi Craft BV. Op de website www.normeringarbeid.nl kunt u bovendien, in aanvulling op ons NEN 4400-1 certificaat, de registratie van Multi Craft in het SNA-register up-to-date opzoeken. Via deze link kunt u zich aanmelden voor SNA-alert, waarmee u geïnformeerd wordt wanneer er iets wijzigt in de certificering van de uitzendbureaus waarmee u zaken doet.

Registratieplicht

Vanaf 1 juli 2012 geldt voor elk bedrijf dat op de een of andere manier tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt, de verplichting om bij de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd te staan in het Handelsregister. Er bestaan uitzonderingen op deze registratieplicht. U kunt er echter vanuit gaan dat deze verplichting  geldt voor alle uitzend- en detacheringsorganisaties.

Als inlener van personeel heeft ook u een verantwoordelijkheid voor deze registratieplicht. Bedrijven mogen namelijk alleen nog arbeidskrachten inlenen bij bedrijven die voldoen aan deze registratieplicht. Wanneer u personeel inleent bij een niet-geregistreerd bureau, riskeert u zelfs forse boetes. Controleert u daarom altijd of het bureau waarmee u zaken doet goed geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel! U kunt hiervoor de Waadi-check op de website van de Kamer van Koophandel gebruiken.

Klik op de linkt om de Folder ‘De Registratieplicht’ te openen, een uitgave van het ministerie van SZW in samenwerking met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en de werkgeversorganisatie NBBU. In deze folder vindt u meer informatie over de registratieplicht en de risico’s voor inleners.

Vanzelfsprekend heeft Multicraft Uitzendbureau zorggedragen voor een juiste registratie. Via deze link opent u een bevestiging van de Waadi-check van Multi Craft BV. 


Weet met wie u zaken doet

Wij zetten ons er sterk voor in om onze inleners correct voor te lichten over de nieuwe regelgeving voor inleners en het onze inlener zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun administratie hierop aan te passen. Door de toenemende inspanningen van de politiek en de uitzendbranche  om malafide uitzendondernemingen op te sporen, aan te pakken en uit de branche te weren, wordt het belang van de keuze voor een geregistreerd en gecontroleerd bureau steeds belangrijker voor inleners.

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de SVB, UWV en gemeenten de folder 'Zaken doen met een uitzendbureau, Waar moet u als ondernemer op letten?' gepubliceerd. In deze folder vindt u meer informatie over de het checken van de betrouwbaarheid van uitzendbureaus en een checklist waarmee u kunt controleren of het uitzendbureau waarmee u zaken doet op de juiste manier werkt.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande of over de mogelijkheden van Multicraft?
Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord!

Onze contactgegevens

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten