EmailFacebookLinkedIn

Thema Ziekteverzuim

 Ik heb een uitzendovereenkomst in Fase 1-2 met uitzendbeding

Als je ziek bent en daardoor niet in staat bent om te werken, bel je vóór aanvang van je werkzaamheden het bedrijf waar je op dat moment werkt. Ook bel je Multicraft om je ziek te melden. Je belt Multicraft uiterlijk vóór 10:00 uur ’s ochtends. Word je ziek tijdens werk en lukt het je niet om de werkdag af te maken? Meld je dan af bij je leidinggevende op de werkvloer. Ook bel je Multicraft om je ziek te melden.

Ik heb mij ziekgemeld bij het bedrijf waar ik werk en bij Multicraft. Wat gebeurt er nu?
Je ziekmelding wordt door Multicraft geregistreerd. Tijdens jouw ziekteverzuim en mogelijke re-integratietraject word je begeleid door Multicraft en heb je regelmatig contact over de mogelijkheden tot terugkeer naar het werk. Vanaf de 2e ziektedag heb je, volgens de NBBU-cao voor Uitzendkrachten (vanaf 1 juli 2023), recht op loondoorbetaling van 90%. De eerste ziektedag is een wachtdag. Op deze wachtdag bestaat er geen recht op loon.

Ik ben beter. Wat moet ik doen?
Als je beter bent, bel je Multicraft om je hersteld te melden. Het is helaas niet altijd zeker dat je na herstel terug kunt keren bij de opdrachtgever. Neem daarom altijd uiterlijk de werkdag voordat je weer aan de slag kunt, telefonisch contact op met Multicraft. Als werkhervatting bij het voorgaande inlenende bedrijf mogelijk is, maken we direct samen afspraken over de werkhervatting. Als het niet mogelijk is om bij het inlenende bedrijf terug te keren, gaan wij voor je op zoek naar een andere baan.

Ik ben nog ziek als mijn contract eindigt. Wat gebeurt er nu?
Je ziekmelding en de einddatum van jouw contract wordt doorgegeven aan het UWV voor de aanmelding voor een ZW-uitkering. Tijdens het vervolg van jouw ziekteverzuim en re-integratietraject word je begeleid door het verzuimteam van het UWV. Daarnaast heb je regelmatig contact met Multicraft over de mogelijkheden tot terugkeer naar het werk. Als je beter bent, bel je Multicraft om je hersteld te melden. Meld je ook beter bij het UWV! Het is erg belangrijk dat je jezelf op tijd hersteld meldt. Wanneer je je namelijk niet uiterlijk op de 2e dag na herstel hebt gemeld, kan dit nadelige gevolgen hebben voor jouw recht op Ziektewet-uitkering! Hersteld melden kun je doen via de website www.uwv.nl. Log vervolgens in op ‘Mijn UWV’.

De uitbetaling van de Ziektewet-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Zij beoordelen jouw recht op een Ziektewet-uitkering. Bij een positieve beoordeling heb je vanaf uitdiensttreding recht op een Ziektewet-uitkering.

Heb ik recht op een aanvullende Ziektewet-uitkering (AZW)?
Heeft het UWV jou een Ziektewet-uitkering toegekend? Dan heb je recht op een Aanvullende Ziektewet-uitkering (AZW) van 20% in het eerste ziektejaar en 10% in het tweede ziektejaar. Deze aanvulling ontvang je van Multicraft.
Om de hoogte te kunnen bepalen vragen wij jou om Multicraft gedurende de Ziektewet-uitkering een kopie op te sturen van alle betaalspecificaties ZW die je van het UWV ontvangt.

Wanneer ontvang ik mijn Ziektewet-uitkering?
Als je recht hebt op een Ziektewet-uitkering van het UWV, ontvang je de eerste uitkering uiterlijk 4 weken na je uitdiensttreding. De Ziektewet-uitkering wordt 1 keer per week achteraf betaald door het UWV. De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering door Multicraft, vindt 4-wekelijks plaats. Zorg ervoor dat je je betaalspecificaties van het UWV tijdig hebt ingeleverd bij ons. Je ontvangt een aparte loonstrook van Multicraft van de betaling.

Ik heb een uitzendovereenkomst in Fase 3

Als je ziek wordt, bel je vóór aanvang van je werkzaamheden het bedrijf waar je op dat moment werkt. Ook bel je Multicraft om je ziek te melden.
Je belt Multicraft uiterlijk vóór 10:00 uur ’s ochtends. Je meldt je ook ziek als je die dag niet zou werken.

Word je ziek tijdens werk en lukt het je niet om de werkdag af te maken? Meld je dan af bij je leidinggevende op de werkvloer. Ook bel je Multicraft om je ziek te melden.

Ik heb mij ziekgemeld bij het bedrijf waar ik werk en bij Multicraft. Wat gebeurt er nu?
Je ziekmelding is doorgegeven aan FlexCom4. Tijdens jouw ziekteverzuim en re-integratietraject word je begeleid door de casemanager van FlexCom4. Daarnaast heb je regelmatig contact met Multicraft over de voortgang van jouw herstel.

Ik ben beter. Wat moet ik doen?
Meld je beter bij FlexCom4 door jouw casemanager te bellen en meld je ook beter bij Multicraft. Veelal zul je de werkzaamheden bij het bedrijf waar je werkte kunnen hervatten. Neem altijd uiterlijk de werkdag voordat je weer aan de slag kunt, telefonisch contact op met Multicraft. De werkhervatting bij het inlenende bedrijf kan dan worden voorbereid in overleg met Multicraft en de inlener. 

Heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte of een Ziektwet-uitkering?
Gedurende jouw fase 3 contract wordt de loonbetaling tijdens ziekte uitgevoerd door Multicraft. Vanaf de 2e ziektedag heb je, volgens de NBBU-cao voor Uitzendkrachten, gedurende de eerste 52 weken recht op loondoorbetaling van 90% en gedurende de 53e tot en met de 104e week recht op loondoorbetaling van 80% van het laatstverdiende salaris. De eerste ziektedag is een wachtdag. Op deze wachtdag bestaat er geen recht op loon.

Wanneer je ziek uit dienst treedt, bepaalt het UWV jouw recht op een Ziektewet-uitkering. 

Heb ik recht op een aanvullende Ziektewet-uitkering (AZW)?
Nee, omdat er een loondoorbetalingsverplichting geldt gedurende het contract is er tijdens de Ziektewet-uitkering na uitdiensttreding geen recht op een aanvullende ziektewet-uitkering vanuit de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.  

Wanneer ontvang ik mijn loonbetaling tijdens ziekte? 
Je ontvangt de loonbetaling tijdens ziekte in de week na de betreffende week. De ziekte-uren worden door Multicraft ingevoerd.

Wanneer ontvang ik mijn Ziektewet-uitkering? 
De uitbetaling van de Ziektewet-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Zij beoordelen jouw recht op een Ziektewet-uitkering. Bij een positieve beoordeling heb je vanaf de dag na uitdiensttreding recht op een uitkering. 

 

Heb je Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot ziekteverzuim? Neem vooral contact met ons op! We helpen je graag verder.

Team HRM 
075 - 631 18 21 / 06 - 18 26 24 51

 

Heb je Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot ziekteverzuim? Neem vooral contact met ons op! We helpen je graag verder.

Team HRM
075 - 631 18 21 / 06 - 18 26 24 51

Margot