EmailFacebookLinkedIn

Thema Werken op hoogte

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op een hoogte boven 2,50 meter spreken we van werken op hoogte. Dit soort werk brengt het risico van vallen met zich mee. Daarom moeten er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om vallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Werken met ladders

Werken met steigers

Werken met hoogwerkers

Signaleringsborden bij werken op hoogte

Heb je vragen?

 

Werken met ladders

De gebruiksmogelijkheden van een ladder zijn beperkt. De ladder kan toegang verlenen tot een hoger gelegen vlak en je kunt de ladder gebruiken bij het uitvoeren van zeer kortstondige werkzaamheden, zoals inspectie en lichte werkzaamheden waarbij geen fysieke kracht uitgeoefend hoeft te worden. Ongevallen met ladders zijn meestal te wijten aan het gebruik van een ladder die niet echt aangepast is aan het werk of aan het foutieve gebruik van een goede ladder. Voor werken op hoogte (hoger dan 2,50 m) dient een steiger of een hoogwerker gebruik te worden. Het materiaal van de ladder bepaalt in grote mate of de ladder geschikt is voor bepaalde werkzaamheden. Je kunt ladders tegenkomen van de volgende materialen: houten ladders, aluminium ladders en kunststofladders (versterkt polyester met glasvezel).

De voor- en nadelen van de verschillende materialen:

Hout

+ Slechte geleider voor elektrische stroom;
+ Makkelijk te herstellen;
- Zwaar materiaal;
- Moeilijk te onderhouden en op te slaan;

Let op! Vastgenagelde ladderbomen zijn niet toegestaan!

Aluminium:

+ Licht materiaal;
+ Weinig kans op breuken;
- Verhoogde kans op glijden of omslaan door lichte gewicht;
- Niet bestand tegen bepaalde chemische stoffen;
- Elektrisch geleidend;
- Lange ladders buigen gemakkelijk door;

Let op! Sporten en bomen moeten effen zijn en mogen geen scherpe randen hebben. Nerven of groeven op sporten voorkomen uitglijden!

Kunststof:

+ Lichter dan hout, zwaarder dan aluminium;
+ Minder kans op doorbuigen als bij aluminium;
+ Elektrisch isolerend;
+ Beter bestand tegen agressieve chemische stoffen;
- Relatief duur.

Let bij het gebruik van een ladder goed op de volgende zaken:

 • Er moet voldoende vrije ruimte zijn voor het plaatsen van de ladder;
 • De ladder moet minimaal 1 meter boven de te bereiken werkvloer uitsteken;
 • Gebruik nooit een ladder bij windkracht 6 of hoger;
 • De ladder moet worden opgesteld onder een hoek van ongeveer 75 graden;
 • De ladder moet moet aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of wegglijden;
 • De ladder moet aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden worden geborgd;
 • Plaats de ladder niet op een hellend vlak, op een steiger of op een zachte of gladde ondergrond;
 • De toegang tot de ladder moet altijd vrij worden gehouden van obstakels, zonodig markeren met schrikhekken;
 • Reik niet te ver buiten de ladder en steun niet met een voet op bijvoorbeeld een raamkozijn of een dorpel, de ladder kan gaan schuiven;
 • Plaats een ladder niet direct tegen een raam. Gebruik dan dwarssteunen;
 • Sporten en ladderschoenen schoonhouden. Niet beklimmen met vuile of gladde zolen;
 • Kapotte ladder onmiddellijk herstellen door een vakman of verwijderen;
 • Beklim de ladder steeds met het gezicht naar de ladder toe en gebruik 2 handen;
 • Beklim de ladder nooit hoger dan de vierde tree van boven;
 • Laat ladders niet onbeheerd achter uit oogpunt van de veiligheid van publiek, in het bijzonder kinderen;
 • Zorg dat het publiek niet kan worden geraakt door vallende voorwerpen. Zet de omgeving af met bijvoorbeeld klaphekjes.

Werken met steigers

Steigers zijn onmisbaar bij langdurig werken op hoogte. Ze maken het mogelijk om herstel-, onderhouds- en constructiewerkzaamheden op hoogte relatief comfortabel en veilig uit te voeren. De veiligheidsvoorschriften voor het opbouwen van steigers zijn streng. Om de eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen, is het dan ook noodzakelijk om die regels strikt op te volgen. Steigers moeten na opbouw eenmaal per 3 maanden en na extreem weer, zoals storm, vorst en overvloedige regen worden gecontroleerd door een bevoegd persoon.

Soorten steigers: de rolsteiger, de steiger op schragen (metselaarssteiger) en de hangsteiger.

Algemene veiligheidsregels bij het werken met steigers:

 • Alleen bevoegde en vakkundige steigerbouwers mogen steigers verbouwen en bouwen;
 • De toegang tot de steiger moet ingebouwd zijn in de steiger;
 • Laat nooit materiaal of gereedschap rondslingeren op de steiger in verband met het risico op struikelen en vallen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het gereedschap en materiaal dat hij mee naar boven brengt;
 • Gladde en natte looppaden kunnen nare gevolgen hebben. Er moeten dus maatregelen worden genomen om de slipvastheid van de steigervloeren, sporten, e.d. te garanderen;
 • De steiger moet zo hoog reiken als nodig voor de werkzaamheden. Ladders op steigervloeren plaatsen is absoluut uit den boze;
 • Steigers mogen nooit zwaarder belast worden dan de maximale toegelaten belasting. Ook steigervloeren mogen lokaal niet overbelast worden;
 • Een bouwlift is alleen bestemd voor het vervoeren van goederen, nooit voor het vervoeren van personen. Bij het gebruik van de bouwlift dient er iemand onderaan te laden en iemand bovenaan te lossen. Er moet vooraf gecontroleerd worden of de sluitbomen van de lift goed functioneren;
 • Steigers mogen nooit gebruikt worden bij een windkracht 6 of hoger. Met het oog op de veiligheid van de omgeving, moet de steiger voldoende beveiligd worden;
 • Om veilig verkeer mogelijk te maken moet de omgeving van de steiger goed worden gesignaleerd en eventueel ook worden afgezet;
 • De toezichthouder moet de medewerkers, voordat ze de steiger betreden, vertrouwd maken met het gebruik van de steiger en hen wijzen op de gevaren bij onjuiste handelingen;
 • De steiger moet voorzien zijn van leuning (afscherming) zodat personen en materialen niet naar beneden kunnen vallen;
 • De steiger mag in gebruiksklare toestand nooit onbeheerd achter worden gelaten;
 • Gereedschap kan het beste met een hijstouw naar boven worden gehaald. Gereedschap los in de zak steken is om problemen vragen (valgevaar). Bij licht gereedschap mag een speciale gordel of aanhangtas gebruikt worden.

Steigerkaart

Voor het gebruik van de steiger is doorgaans een speciale vergunning nodig: de steigerkaart, ook wel scaftag genoemd. Een goedgekeurde steiger is bij elke toegang voorzien van een dergelijke kaart. Op deze kaart staat ook de maximale belasting van de steiger vermeld. Alleen steigerbouwers mogen steigers bouwen en verbouwen. Totdat de steiger is goedgekeurd, mag er niemand anders op.

Werken met hoogwerkers

Wanneer het bouwen van een steiger te veel tijd kost, wordt er vaak gebruik gemaakt van een hoogwerker. Een hoogwerker is een werkplatform, uitgerust met de wettelijke beveiligingen (leuningen), dat in de hoogte verplaatsbaar is via een hefmechanisme en vast verbonden en gemonteerd is op een voertuig (arm- of schaarconstructie).

Veiligheidseisen bij het werken met hoogwerkers:

 • Alleen geïnstrueerd personeel mag op een hoogwerker werken;
 • Een hoogwerker is een hijswerktuig en moet gekeurd worden. Bovendien moet de hoogwerker voorzien zijn van een CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming;
 • De hoogwerker moet op een stabiele ondergrond zijn geplaatst en voorzien van degelijke ondersteuningspunten;
 • De maximale toegelaten draagcapaciteit mag niet overschreden worden;
 • Een schaarhoogwerker moet over een extra beveiliging beschikken. Als het mogelijk is dichter dan een halve meter bij de schaarconstructie te komen, moet er rond de schaar een omheining van tenminste 1.50 meter staan;
 • Bij het verrijden van de hoogwerker moet er op de begane grond altijd een begeleider zijn. De omgeving moet vrij zijn alvorens de hoogwerker te verrijden;
 • Een hoogwerker mag buiten gebruikt worden tot maximaal windkracht 6;
 • Een hoogwerker moet duidelijk voorzien zijn van de volgende opschriften: fabrieksmerk, herkenningsnummer, bouwjaar en maximale toelaatbare werklast.

 

Signaleringsborden m.b.t. werken op hoogte

Verboden toegang onbevoegden

Valbescherming verplicht

Veiligheidsgordel verplicht

Heb je Vragen?

Heb je vragen over veilig werken op hoogte? Neem vooral contact met ons op! We helpen je graag verder.

Margot van der Wal

Veiligheids- en gezondheidscoördinator

075 - 631 18 21 / hrm@multicraft.nl

 

Margot