Onze kernwaarden

De onderstaande kernwaarden vormen de uitgangspunten van onze dienstverlening.

Wij regelen het voor u

Wij streven ernaar om onze flexkrachten en opdrachtgevers zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij kennen onze flexkrachten en opdrachtgevers en zijn goed op de hoogte van hun wensen en beweegredenen. Wij staan altijd in de startblokken om in actie te komen. Wij streven naar een informeel, wederzijds respectvol en persoonlijk contact met onze flexkrachten en opdrachtgevers en ondernemen al onze acties met lef. flair en charme.

Wij luisteren naar uw wensen

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van alle flexkrachten en opdrachtgevers. Tevredenheid is kwaliteit! Wij zijn oprecht geïnteresseerd in hun wensen en luisteren altijd aandachtig. Wij kunnen alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen tevreden worden gesteld. In onze dienstverlening zijn niet onze eigen uitgangspunten en veronderstellingen, maar de wensen van flexkracht en inlener leidend.

Wij streven naar een hoge kwaliteit

Wij geloven in het belang van kwaliteit en streven daarom naar een uitstekende en efficiënte dienstverlening. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Wij komen onze beloftes na en zijn open over onze werkwijze en ons streven naar een uitstekende kwaliteit. Ons motto daarbij is: Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe!

Wij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening

Wij zijn ons er sterk van bewust dat wij zelf de kritische succesfactor zijn van onze dienstverlening. Wij hechten grote waarde aan het welbevinden, de tevredenheid en het werkplezier van onze intermediairs/collega's. De manier waarop wij onze dienstverlening verrichten maakt ons onderscheidend! Onze persoonlijke mentaliteit, inzet en betrokkenheid maakt ons succesvol bij het leveren van kwaliteit. Alleen door effectief en plezierig samen te werken kunnen wij succesvol zijn en onze kwaliteit waarborgen. Wij zijn trots op onze dienstverlening.

Wij weten waar we goed in zijn

Wij richten ons zeer bewust op een beperkt aantal sectoren. Binnen deze sectoren kunnen wij onze professionaliteit, kennis, vaardigheid en betrouwbaarheid optimaal inzetten en waarborgen. Wij maken bewuste keuzes in onze dienstverlening, waardoor wij onze flexkrachten en opdrachtgevers optimaal van dienst kunnen zijn. Wij zijn open over onze (on)mogelijkheden en speerpunten. Wij kiezen bewust voor een intensief contact met onze flexkrachten en opdrachtgevers. Wij voorkomen dat er valse beloftes worden gedaan of onjuiste verwachtingen worden geschept.

Wij spreken dezelfde (vak)taal

Wij geloven in het belang van kennis over de branches van onze flexkrachten en opdrachtgevers. Wij zijn individueel gespecialiseerd op het gebied van een of meer sectoren. Dankzij een gedegen achtergrond in de verschillende sectoren spreken wij dezelfde (vak)taal als onze flexwerkers en opdrachtgevers.

Wij maken ontwikkeling mogelijk

Wij streven ernaar onze flexkrachten en intermediairs optimaal te faciliteren en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling in werk, alsmede onze opdrachtgevers bij tijdelijke of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeelsmanagement. Wij gaan op een wederzijds respectvolle wijze om met flexwerkers en opdrachtgevers en streven, naast ons eigen belang, altijd na om de belangen van onze flexkrachten en opdrachtgevers optimaal te behartigen. 

Wij zijn betrouwbaar

Wij streven naar een optimale vertrouwensband met onze flexkrachten en opdrachtgevers. Wij hechten zeer grote waarde aan de bonafiditeit van al onze activiteiten. Het fundament van onze dienstverlening bestaat uit het waarborgen van de veiligheid en het elimineren van risico's voor onze flexkrachten en opdrachtgevers vanuit zowel fysiek als financieel oogpunt.
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten