Onze diensten

Multicraft biedt een grote flexibiliteit op het gebied van personeelsdiensten. Dit betekent dat opdrachtgevers op ieder moment, in ieder individueel geval, kunnen beslissen welke dienstverlening het beste aansluit op de actuele situatie.

Multicraft biedt mogelijkheden op maat met:
Uitzenden
Detacheren
Werving & Selectie
Payrolling en KEUS-uitzending
Opleiden

Uitzenden

Uitzenden biedt optimale flexibiliteit door het uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat zowel de opdrachtgever als de flexkracht de uitzending per direct kunnen beëindigen zonder dat er sprake is van een opzegtermijn en/of een loondoorbetalingverplichting. Daarnaast bevatten de uitzend- en inleenovereenkomst geen minimaal aantal uren. Alleen de gewerkte uren worden gefactureerd en uitbetaald aan de flexkracht. Bij vakantiedagen, feestdagen en ziekte wordt er niets gefactureerd aan de opdrachtgever. De flexkracht bouwt hier reserveringen voor op waaruit de vakantiedagen en de uren kort verzuim/ bijzonder verlof worden uitbetaald. Feestdagen worden door Multicraft doorbetaald en bij ziekte heeft de flexkracht recht op een ZW-uitkering.

Bij het uitzenden geldt het fasensysteem, zoals opgenomen in de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Door de verschillende fasen te doorlopen, bouwt de uitzendkracht rechten op, waaronder de pensioensopbouw en het recht op overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Meer uitleg over het fasensysteem.

Uitzenden wordt ingezet bij tijdelijke projecten, productiepieken, seizoenswerk, maar zeker ook voorafgaand aan een vast dienstverband rechtstreeks bij de opdrachtgever (overname na een uitzendperiode).

Bijzondere regeling vakantiewerkers
Ook voor vakantiewerkers biedt Multicraft mogelijkheden op maat. Het betreft hierbij veelal scholieren, studenten en andere studerenden, die in de periode van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten. Bij het inlenen van vakantiewerkers geldt een gereduceerd tarief. Meer informatie? Neem direct contact met ons op. Wij lichten de mogelijkheden graag toe!

Detacheren

Bij detacheren wordt de flexkracht ingeleend voor een vooraf bepaalde tijd. De flexkracht werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever en is voor een vast aantal uren per week in dienst bij Multicraft. De opdrachtgever loopt geen risico bij ziekte. Bij ziekte verzorgt Multicraft de loondoorbetalingverplichting, evenals de re-integratieverplichtingen van de werkgever.

Bij detacheringovereenkomsten wordt er een voorstel op maat gemaakt. Het tarief is onder meer afhankelijk van de duur van de overeenkomst en de loongegevens van de werknemer.

Werving en Selectie

Bij werving en selectie verzorgt Multicraft het wervings- en selectieproces voor de vacature van de opdrachtgever. Vanzelfsprekend blijft de eindbeslissing in handen van de opdrachtgever. Wanneer er een kandidaat is geselecteerd door de opdrachtgever, treedt deze kandidaat rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever. Multicraft ontvangt een W&S-fee voor de werving- en selectie-inspanningen. Multicraft biedt, met de gunstiggeprijsde fee en de no-cure-no-pay dienstverlening, een aantrekkelijk en concurrerend alternatief voor de veelal hoge, reguliere tarieven van werving- en selectiebureaus.

Payrolling en KEUS-uitzending

KEUS staat voor Korting Eigen Uitzendkracht Selectie. Indien de opdrachtgever zelf een kandidaat heeft geselecteerd en gebruik wenst te maken van de flexibele voorwaarden van het uitzenden, biedt de KEUS-uitzending uitkomst. De voordelen van het reguliere uitzenden met uitzendbeding gelden in dat geval onverminderd. Omdat de opdrachtgever zelf reeds de werving en selectie van de kandidaat heeft verricht, geldt er uiteraard een fikse korting op de factor voor reguliere flexkrachten.

Multicraft heeft veel ervaring in de personeels- en salarisadministratie. Het is dan ook mogelijk om de gehele personeels- en salarisadministratie van een onderneming uit te besteden aan Multicraft. Hierbij beperkt de werkgever de risico's op het gebied van ziekte en afdracht van belasting en premies. Bovendien neemt Multicraft de werkgever hiermee veel tijd en zorgen uit handen, omdat het gehele personeelstraject van indiensttreding, opbouw personeelsdossier, salarisberekening- en betaling, loopbaanbegeleiding, ziekteverzuimbegeleiding tot uitdiensttreding door Multicraft wordt verzorgd. Voor deze dienstverlening maken wij graag een voorstel op maat. Informeer naar de mogelijkheden. Wij lichten deze mogelijkheden graag persoonlijk aan u toe.

Opleiden

Veiligheids- en vaardigheidstrainingen
Multicraft biedt flexkrachten de mogelijkheid om veiligheids- en vaardigheidstrainingen te volgen en certificaten te behalen, onder meer B-VCA, VOL-VCA, NEN 3140, veilig werken op/langs het spoor, hef- en reachtruckdiploma's.

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten