Wet Aanpak Schijnconstructies en Inlenersbeloning

 

Leent u personeel in en/of besteedt u werkzaamheden uit? Dan heeft de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Op 28 mei 2015 organiseerde Multicraft een kennissessie over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Inlenersbeloning. Met deze kennissessie zijn onze genodigden uitgebreid op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en praktische gevolgen van het wetsvoorstel WAS.
Heeft u de kennissessie niet bijgewoond en wilt u graag alsnog geïnformeerd worden over deze nieuwe wet? Neem contact met ons op. Wij lichten u graag alsnog voor!

Eerste kamer vandaag ingestemd met het wetsvoorstel WAS

Vandaag hebben de partijen in de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel voor de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet draagt bij aan het realiseren van het basisprincipe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. De wet heeft als doel het tegengaan van uitbuiting en onderbetaling van werknemers en het bestrijden van oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. De wet gaat al in per 1 juli 2015! Vanwege de korte tijd tot inwerkingtreding, is besloten dat de inwerkingtreding van enkele onderdelen (met betrekking tot de wijzigingen in de loonstrook en de toepassing van het wettelijke minimumloon) is uitgesteld tot 1 januari 2016.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/02/eerste-kamer-stemt-unaniem-in-met-wet-aanpak-schijnconstructies.html

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten