Wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2015

Wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2015

Werk je voor Multicraft en bouw je StiPP pensioen op? Dan is het belangrijk om te weten wat er per 1 januari 2015 verandert aan de pensioenregeling van StiPP:

Wat verandert er?

In overleg met de cao-partijen in de uitzendbranche worden verschillende veranderingen doorgevoerd in de pensioenregeling van StiPP per 1 januari 2015. Dat gebeurt in stappen vanaf 2014. In een eerder nieuwsbericht zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2014 vermeld. 

Hieronder vind je alvast de belangrijkste wijzigingen per 2015:

Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
Deelnemers van 65 en 66 jaar bouwen vanaf 1 januari 2015 pensioen op. Het pensioen gaat in als de deelnemer 67 jaar is.

Maximaal pensioengevend uurloon
Het maximaal pensioengevend uurloon wordt jaarlijks vastgesteld en gaat naar verwachting ongeveer € 28 bedragen. De exacte hoogte voor 2015 wordt eind 2014 bekendgemaakt door StiPP. Het maximaal pensioengevend uurloon geldt vanaf 1 januari 2015 voor iedere deelnemer.

Wijziging definiëring loonbegrip
De definiëring van het loonbegrip wordt per 1 januari 2015 aangepast en aangescherpt. In het uitvoeringsreglement voor pensioenen worden alleen de componenten benoemd die wel pensioengevend zijn.

Wijziging premiestaffel Plusregeling
De wijziging in de premiestaffel voor de Plusregeling wordt doorgevoerd als gevolg van gewijzigde fiscale regels en is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

Bron: StiPP

Meer weten over de wijzigingen?
Kijk op de website van StiPP: www.stippensioen.nl 

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten