Wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2014

Wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2014 Werk je voor Multicraft en bouw je StiPP pensioen op? Dan is het belangrijk om te weten wat er per 1 januari 2014 verandert aan de pensioenregeling van StiPP:

Wat verandert er?

De pensioenregeling van StiPP wijzigt per 1 januari 2015. Dat gebeurt in stappen vanaf 2014. De pensioenleeftijd blijft in 2014 gelijk. De premie van de Basisregeling blijft gelijk, maar de premie van de Plusregeling verandert wel.

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in 2014 weergegeven.

Pensioenleeftijd blijft 65 jaar
De pensioenleeftijd blijft in 2014 nog 65 jaar. De pensioenopbouw stopt zodra een deelnemer 65 wordt (ook als langer wordt doorgewerkt). Na 1 januari 2014 kan het pensioen op zijn vroegst op 60-jarige leeftijd ingaan. Het pensioen kan ook worden uitgesteld, uiterlijk tot 70-jarige leeftijd. Er moet dan wel worden doorgewerkt bij een werkgever die is aangesloten bij StiPP. Deze doorwerkeis geldt in 2014 niet wanneer het pensioen wordt uitgesteld tot de AOW-leeftijd.

Lagere premie voor de Plusregeling vanaf 1 januari 2014
In overleg met de CAO-partijen in de uitzendbranche is besloten de doorsneepremie te verlagen van 12,6% naar 12% van de pensioengrondslag (bruto-uurloon minus uurfranchise). De uurfranchise bedraagt in 2014 € 5,88. De doorsneepremie van de Basisregeling blijft gelijk (2,6% van het bruto loon).

Nieuwe premiestaffel Plusregeling
Door gewijzigde fiscale regels kan de kapitaalopbouw per leeftijdscategorie (premiestaffel) niet gelijk blijven. De premiestaffel is daarom per 1 januari 2014 gewijzigd.

Wijziging hoogte uitkeringspercentage partnerpensioen in Pluspensioen
Voor actieve deelnemers in de Plusregeling wordt bij overlijden een aanvullend bedrag uitgekeerd. Dit partnerpensioen wordt uitgekeerd bij overlijden vóór de pensioendatum en is dus verzekerd op risicobasis. Vanaf 1 januari 2014 bedraagt dit uitkeringspercentage 1,365% van de gemiddelde pensioengrondslag over de toekomstige diensttijd.

Vaste wachttijd van 26 weken in de Basisregeling
Sinds de invoering van de wekentelling (2013) worden deelnemers als volgt ingedeeld:
•eerste 26 gewerkte weken geen pensioenopbouw;
•vanaf 27e t/m 78e gewerkte week deelname aan Basisregeling;
•vanaf 79e gewerkte week deelname aan Plusregeling.

In 2013 was vervroegde deelname aan de Basisregeling nog toegestaan. Sinds 1 januari 2014 kan dat niet meer. Na 26 gewerkte weken moet de werknemer worden aangemeld voor de Basisregeling. Eerder aanmelden voor de Plusregeling (standaard na 78 werkweken) is nog wel toegestaan.

Gewijzigde terugvalregels in de Plusregeling
De terugvalregels voor deelnemers in de Plusregeling zijn gewijzigd. Tot 1 januari 2014 bleef een werknemer deelnemen in de Plusregeling als hij stopte met werken en binnen 26 weken opnieuw aan de slag ging in de sector. Na een langere onderbreking moest hij opnieuw de wachttijd doorlopen (26 gewerkte weken).

Per 1 januari 2014 zijn de regels voor deelnemers aan de Plusregeling gewijzigd.
  • Wie binnen 26 weken weer bij een werkgever in de sector gaat werken, bouwt direct verder op in de Plusregeling.
  • Wie na een periode van minimaal 26 weken, maar korter dan 52 weken, weer bij een werkgever in de sector gaat werken, bouwt direct op in de Basisregeling. Na 52 gewerkte weken in de Basisregeling volgt doorstroom naar de Plusregeling.
  • Wie na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de sector gaat werken, moet eerst 26 weken werken bij de nieuwe werkgever voor hij weer opbouwt in de Basisregeling.
Bron: StiPP

Meer weten over de wijzigingen?
Kijk op de website van StiPP: www.stippensioen.nl
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten