Nieuwe regels payrolling 2015

Nieuwe regels payrolling 2015

De ontslagregels voor werknemers die via een payrollbureau bij uw onderneming werkzaam zijn, veranderen per 1 januari 2015. Payrollwerknemers hebben voortaan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die in vaste dienst zijn. Tot 2015 is het voor het payrollbureau nog mogelijk om een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen wanneer de opdracht bij de onderneming waar de payroller werkzaam is, afloopt. 

Een werknemer die via een payrollbureau bij uw bv werkzaam is, is niet bij u in dienst. Het payrollbureau gaat een arbeidsovereenkomst met de payroller aan en is juridisch gezien de werkgever. Dit betekent dat het payrollbureau een ontslagvergunning moet aanvragen voor de payroller als hij niet meer bij u aan de slag kan. Op dit moment verkrijgt het payrollbedrijf de ontslagvergunning nog vrij gemakkelijk. In de Beleidsregels Ontslagtaak UWV staat namelijk dat als u als werkgever uw opdracht aan het payrollbureau intrekt, het bureau een bedrijfseconomische reden heeft voor de ontslagaanvraag.

De ontslagregels voor payrollers worden in 2015 echter een stuk strenger

Per 1 januari 2015 verandert dit door een wijziging in het Ontslagbesluit. Het wordt dan voor een payrollbedrijf veel lastiger om een ontslagvergunning te verkrijgen als de opdrachtgever de opdracht intrekt. UWV beoordeelt het ontslag van een payroller dan namelijk op basis van dezelfde criteria als vaste werknemers. Dit heeft mogelijk ook voor uw onderneming gevolgen. Trekt u de opdracht in omdat u onvoldoende werk heeft voor de payroller, dan moet u aantonen dat het laten vervallen van deze arbeidsplaats noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Trekt u de opdracht in omdat er sprake is van disfunctioneren, dan krijgt het payrollbedrijf alleen een ontslagvergunning als aan de voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren bij uw onderneming is voldaan. De nieuwe regels gelden alleen voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 ingaan. Per 1 juli 2015 gelden de regels ook voor lopende overeenkomsten tussen het payrollbureau en de payroller.

Payrolling Multicraft

Multicraft biedt de mogelijkheid om de payrolling te verzorgen van uw werknemers. Daarbij dient vanaf 1 januari 2015 dus rekening te worden gehouden met de nieuwe ontslagregels. Een groot voordeel is dat Multicraft jarenlange ervaring heeft met de plaatsing van werknemers op een nieuwe werkplek in het kader van werving & selectie, outplacement en re-integratie. Naast het verzorgen en begeleiden van de ontslagprocedure vanwege disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen, heeft Multicraft de tools en skills in huis om uw payrollwerknemers van werk naar werk te begeleiden en op die wijze (hoge) ontslagkosten te voorkomen.

Wilt u meer weten over de payrolldiensten van Multicraft?
Neemt u vooral contact met ons op! Wij zetten de voordelen graag voor u op een rij.

Bron:
Rendement (http://www.rendement.nl/bv/nieuws/id14592-nieuwe-wetgeving-voor-uw-payrollers.html)
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten