Kerstgeschenk voor uitzendkracht in de WKR

Kerstgeschenk voor uitzendkracht in de WKR De uitzendkrachten die via Multicraft bij u aan het werk zijn, ontvangen rond de feestdagen altijd een leuke attentie van Multicraft. Wanneer u zelf ook een attentie aan de door u ingeleende uitzendkrachten wenst te geven, dient daar (onder de regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen) 45% eindheffing over af te worden gedragen, net als bij het verstrekken van kerstgeschenken aan relaties. Hoe dient hier mee om te worden gegaan in de werkkostenregeling?

Na de overstap naar de WKR, kunt u de kerstgeschenken die u aan ingeleende uitzendkrachten geeft op dezelfde wijze in uw administratie blijven verwerken. Onder de WKR geldt namelijk dat er 45% eindheffing dient te worden afgedragen over schenken aan andere dan werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij uw bedrijf.

Daarbij gelden ook dezelfde voorwaarden:
  • Het geschenk wordt tegelijkertijd en bij dezelfde gelegenheid aan de eigen werknemers gegeven;
  • De waarde van het geschenk is maximaal € 136,-;
  • Er wordt geregistreerd wie de ontvanger van het geschenk is;
  • De ontvanger wordt geïnformeerddat de eindheffing door uw onderneming wordt afgedragen.
Als het geschenk duurder is dan € 136,-, dient over het gehele bedrag een eindheffingstarief van 75% te worden gehanteerd. Ook dat is in het oude regime al het geval. Het enige verschil is dat in de oude regeling voor de eindheffing van 75% een maximale totale geschenkwaarde van € 272,- per persoon per jaar geldt. Dit maximum is niet opgenomen in de WKR.
Bron:
SalarisRendement, nr 9, september 2014

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten