Inlenersaansprakelijkheid voorkomen

Inlenersaansprakelijkheid voorkomen Het inlenen van uitzendkrachten bij niet geregistreerde uitzendbureaus is niet zonder risico's. Als inlener kunt u namelijk aansprakelijk worden gesteld wanneer het uitzendbureau loonheffingen niet inhoudt of afdraagt. Deze aansprakelijkheid wordt inlenersaansprakelijkheid genoemd. Gelukkig kunt u dit risico voorkomen door uw flexkrachten in te lenen bij een uitzendbureau dat voldoet aan een aantal belangrijke criteria.

1. Registratie bij Kamer van Koophandel
Ga altijd na of het uitzendbureau is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een ondubbelzinnige inschrijving bij de KvK is (waarschijnlijk) vanaf 1 mei 2012 verplicht voor arbeidsbemiddelaars. Aan deze registratieplicht wordt een boetebeleid voor inleners gekoppeld. Inleners die uitzendkrachten inlenen bij arbeidsbemiddelaars die niet zijn geregistreerd bij de KvK riskeren een flinke boete.

Een recent uittreksel KvK van Multi Craft BV vindt u bij de downloads op deze site.

2. Aangesloten bij brancheverenigingen NBBU of ABU
Voor leden van de NBBU en ABU gelden verscherpte regels om de betrouwbaarheid van deze uitzendbureaus te garanderen. De leden worden regelmatig gecontroleerd op de naleving van de regels op onder meer het gebied van: de legaliteit van de uitzendkrachten, de afdracht van loonheffingen, sociale premies & omzetbelasting en de naleving van de CAO. 

Multicraft Uitzendbureau is lid van de NBBU. U vindt Multi Craft BV op de ledenlijst op www.nbbu.nl.

3. Gecertificeerd voor de NEN 4400-1 door SNA

Een aanvulling op de inschrijving bij de KvK is een vrijwillige certificering bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk van de SNA is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, de norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
- De identificatie van de onderneming;
- De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Multicraft is gecertificeerd door de SNA. U vindt het certificaat bij de downloads op deze site. Dit certificaat is geldig in combinatie met een vermelding in het register op www.normeringarbeid.nl

4. Verklaring Goed betalingsgedrag Belastingdienst (WKA-verklaring)

Om u te verzekeren van het correcte betalingsgedrag van het uitzendbureau, kunt u een recente WKA-verklaring (Verklaring van Goed betalingsgedrag) van de Belastingdienst bij het uitzendbureau opvragen. Deze verklaring wordt op verzoek van het uitzendbureau 3-maandelijks door de Belastingdienst verstrekt. In de verklaring wordt door de Belastingdienst bevestigd dat er correct en tijdig is afgedragen door het bureau.

Tip! Het is belangrijk om op de verklaring na te gaan of het een verklaring betreft voor de loonheffingen en/of de omzetbelasting.

De meest recente WKA-verklaring van Multicraft Uitzendbureau vindt u bij de downloads op deze site.

5. Gedeeltelijke betaling op G-rekening

Tenslotte kunt u gebruik maken van de geblokkeerde rekening bij de bank (ook wel g-rekening genoemd). In dat geval wordt de betaling van de factuur aan het uitzendbureau opgesplitst in een deelbetaling naar de reguliere bankrekening van het bureau en een deelbetaling naar de g-rekening van het bureau (deze deelbetaling dient minimaal gelijk te zijn aan het bedrag aan loonheffingen en omzetbelasting van de loonbetalingen die berekend worden in de factuur). Vanaf de g-rekening kan het uitzendbureau vervolgens alleen betalingen verrichten aan de Belastingdienst. Op deze wijze is de afdracht van uw betaling zekergesteld. Het is belangrijk om het correcte factuurnummer bij de betaling te vermelden. 

Multicraft Uitzendbureau biedt haar inleners de mogelijkheid om deelbetalingen op de g-rekening te verrichten. Vraagt u bij ons naar de mogelijkheden! U vindt de overeenkomst voor de g-rekening bij de downloads op deze site.
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten