Checklist Betrouwbaarheid

Checklist Betrouwbaarheid In de afgelopen periode zijn er verschillende wetswijzigingen geweest m.b.t. de voorwaarden die inleners aan uitzendbureaus moeten stellen om op betrouwbare wijze personeel in te lenen. Wanneer u als inlener onvoldoende controleert of de arbeidsbemiddelaar waarbij u personeel inleent aan alle wettelijke eisen voldoet, loopt u serieus risico op aansprakelijkheid voor loonheffing en btw, naheffingen en boetes (meer info). Dit risico kan leiden tot schade van tienduizenden euro's!

Gelukkig kunt u zich als inlener vrijwaren van deze risico's door uitzendbureaus te controleren op basis van een aantal criteria. Om u een helder inzicht te geven in de belangrijkste kwaliteitscriteria en voorwaarden voor vrijwaring van risico's, heeft Multicraft een handige checklist ontwikkeld. Op deze checklist zijn de risico's en de maatregelen vermeld die Multicraft neemt om u optimaal tegen de risico's te beschermen. Ook vindt u op de checklist handige links naar meer informatie en relevante documenten.

Tip!
U kunt deze checklist natuurlijk ook gebruiken om andere arbeidsbemiddelaars te toetsen op betrouwbaarheid.

Open hier de checklist "Hoe neemt Multicraft de risico's bij het inlenen van personeel weg?"

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst hebben een aantal handige folders ontwikkeld voor de voorlichting van inleners. U vindt deze folders op onze site bij Handige downloads.

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten