Cursus NEN 3140

Multi Craft BV verzorgt, in samenwerking met een extern opleidingscentrum, de cursus NEN 3140. De cursus wordt georganiseerd bij voldoende animo onder onze flexkrachten in het kader van hun (toekomstige) functie of via E-learning.

EN 50110 en NEN 3140 laagspanning
Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbowet is het de taak van de werkgever om er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Wanneer je aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. 

Er zijn 4 verschillende aanwijzingen voor de NEN 3140. 
  • VOP (Voldoende Onderricht Persoon); deze persoon hoeft geen elektrotechnische achtergrond te hebben, maar moet (wel eens) werkzaamheden uitvoeren met een elektrisch risico. Bijvoorbeeld vervangen van licht of repareren van elektrisch gereedschap;
  • VP (Vakbekwaam Persoon);  deze persoon is een elektromonteur met minimaal niveau 2 en toereikende kennis van NEN 1010;
  • Werkverantwoordelijke; deze persoon is verantwoordelijk voor het uitgevoerde werk dat een elektrisch risico kan oplopen; 
  • Installatieverantwoordelijke; deze persoon is eindverantwoordelijk over inspectie, onderhoud en uitbreiding van de elektrische installatie.
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten